Szolgáltatások

Riedler Legal office

Jogi szolgáltatások

Az általunk ajánlott szolgáltatások számos polgári jogi területet felölelnek.

Az alábbi felsorolás kizárólag példálózó jellegű:

– jogi képviselet ellátása rendes bíróságok előtt,

– üzletvitellel kapcsolatos általános jogi tanácsadás,

– tartozások bírói úton való behajtásában való közreműködés,

– befektetési projektekkel kapcsolatos teljes jogi ügyintézés,

– cégalapítás és cégadatokban való módosításokkal kapcsolatos jogi munka ellátása,

– csődeljárásban valamint felszámolási eljárásban való közreműködés,

– ingatlannal kapcsolatos ügyletek megkötésében való közreműködés,

– társasági joggal kapcsolatos jogi tanácsadás,

– ingatlan- tulajdonjog bejegyzésével kapcsolatos ügyintézés,

– örökösödési ügyekben való tanácsadás, végrendeletek szerkesztése,

– adójogi tervezés, tanácsadás, bevallások készítése,

– családjogi vitákkal kapcsolatos tanácsadás, házastársi közszerzemény peres úton való megosztásában való közreműködés,

– tartózkodási engedélyezési valamint letelepedési engedélyezési ügyekben való közreműködés,

– állampolgársági ügyekben tanácsadás,

– szellemi alkotások jogával kapcsolatos jogi tanácsadás.

Hivatalos iratokkal kapcsolatos szolgáltatások

Lakcímkártya igénylés

A lakcímkártya, a leggyakrabban használt személyi okmányunk. Személyi igazolvány igénylésekor, vezetői engedély honosításakor, valamint bankszámla nyitásakor elengedhetetlen. Azok a külföldi állampolgárok igényelhetnek, akik már rendelkeznek Magyarországon letelepedési engedéllyel.

A Bevándorlási Hivatal kérelemre a szükséges dokumentumok benyújtása mellett 21 munkanap mellett hatósági bizonyítványt állít ki, ezzel azt engedélyezi, hogy a kérelmező lakcímet igazoló hatósági igazolványt szerezzen, és az adatai szerepeljenek a magyar központi nyilvántartásban. A hatósági bizonyítvány alapján a lakóhely szerint illetékes kormányablak elkészíti a lakcímkártyát a szükséges egyéb dokumentumok benyújtása mellett, az ügyfélnek az eljárás során személyesen megjelennie nem kell, azt Irodánk meghatalmazás alapján be tudja szerezni.

Személyi igazolvány igénylése

A lakcímkártya megszerzését követően már lehetőség nyílik személyi igazolvány igénylésére is. A lakcímkártya megszerzésével ellentétben a személyi igazolványt csak személyes megjelenéssel intézhetünk az ország bármely kormányablakában, mert ebben az esetben fotót készít a hatóság a személyi igazolvány tulajdonosáról. A személyi igazolvány elkészítésének törvényi határideje 8 munkanap. Az intelligens személyi igazolvány a jövőben más hatósági igazolványok kiváltására is alkalmas lesz, a benne található chip miatt. Irodánk a személyi igazolvány elkészítésében is segítséget nyújt ügyfeleinek az adminisztrációs kötelezettségek teljesítése és időpontfoglalás során, valamint orosz anyanyelvi kíséretet biztosítunk a személyes megjelenés során.

Vezetői engedély honosítása

Azon személyek, akik letelepedési engedéllyel rendelkeznek Magyarországon törvényi kötelezettségük a külföldi vezetői engedélyüket honosítani. A harmadik ország hatósága által kiállított vezetői engedély honosítása iránti eljárást Budapesten csak egyetlen egy kormányablakban indíthatjuk meg előzetes időpont egyeztetés esetén, a személyes megjelenés ebben az esetben is kötelező a fotó elkészítése miatt. Az eljárás megindításának is előfeltétele a lakcímkártya megléte, valamint orvosi alkalmassági vizsgálaton való részvétel. Irodánk e körben is teljes szolgáltatást nyújt ügyfeleinek az orvosi vizsgálat megszervezésétől az időpontfoglaláson át az adminisztrációs ügyek intézéséig, valamint orosz anyanyelvi kíséretet biztosítunk az ügyfelek részére.

Adószám és adókártya igénylése

Magyarországon bárki igényelhet adókártyát, ebben az eljárásban a személyes megjelenésre szükség nincs, a teljes eljárást az adókártya postázásáig Irodánk meghatalmazás alapján intézi. Az adóhatóság a kérelem benyújtásával egyidejűleg egy hatósági igazolást bocsát ki az adóazonosító jelről és az ügyfél személyes adatairól, amely igazolás kártyáként funkciónál a kártya legyártásáig és postázásáig. Irodánk ennek alapján segítséget nyújt ügyfeleinek adórezidensi státusz megszerzése és adótervezés, adóoptimalizálás körében is.

Letelepedettek számára lehetőség van járulékfizetés mellett a magyar társadalombiztosítás meghatározott ellátásaira jogosultságot szerezni.

A járulék fizetését az adóhatóságnál kell kezdeményezni.

Egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alapján az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira lehet jogosultságot szerezni.

Ennek összege nagykorú, letelepedett, lakcímkártyával rendelkező biztosított esetében ….. Ft/hó. Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség további feltétele, hogy a járulékfizetésre kötelezett a bejelentkezést megelőzően, legalább egy év megszakítás nélküli, a lakcímnyilvántartás szerinti bejelentett lakóhellyel rendelkezzen.

Kiskorú, 18 évnél fiatalabb letelepedett, lakcímkártyával rendelkező biztosított esetében járulékfizetés nincs, az egészségügyi ellátás ingyenes.

Irodánk meghatalmazás alapján a társadalombiztosítási kártya megszerzése körében is ügyfelei rendelkezésére áll teljes körű ügyintézés mellett a kártya megszerzéséig és postázásáig, az ügyfél személyes jelenlétére ebben az esetben szükség nincs.